Dziennik budowy – dlaczego warto prowadzić?

Dziennik budowy jest bardzo ważnym dokumentem, którego prowadzenie jest tak naprawdę obowiązkowe. Jest on wydawany na podstawie złożonego wniosku, przez odpowiedni organ administracyjny, który udzielił inwestorowi pozwolenia na budowę. Wpisów mogą w nim dokonywać inwestor, kierownik robót budowlanych, projektant, osoby wykonujące czynności geodezyjne, jak również inspektor nadzoru inwestorskiego czy pracownicy organów nadzoru budowlanego. Po co jednak te wszystkie formalności i czy faktycznie jest przydatny? Dokumenty potrzebne do odbioru budowlanego.

Dokument pełen istotnych informacji

Najważniejszą rolą dziennika budowy jest dokumentowanie przebiegu wszystkich robót budowlanych, ale także ważnych okoliczności, które wydarzyły się podczas ich wykonywania. Dziennik budowy zaopatrzony jest zatem w takie informacje jak to, jaka była kolejność wykonywanych robót, jakich zmian w projekcie dokonano oraz kiedy nastąpił odbiór konkretnych robót, które na przykład uległy zakryciu. Taki dokument jest zatem ważnym źródłem wiadomości, dzięki któremu dokładnie dowiemy się kiedy poszczególne etapy budowy zostały rozpoczęte i zakończone oraz kto za nie odpowiadał.

Oficjalny sposób komunikacji

Dziennik budowy jest również ważnym dokumentem ze względu na fakt, iż jest on swego rodzaju kanałem komunikacyjnym pomiędzy poszczególnymi uczestnikami całego procesu budowy. Znajdziemy w nim informacje od kierownika budowy dotyczące zakończenia jej kolejnych etapów, ale także od pracowników organów nadzoru o przeprowadzonych kontrolach czy od projektanta na temat wszelkich uwag związanych z tym, w jaki sposób realizowany jest jego projekt. Z tego powodu, powinien on zawsze znajdować się na terenie budowy, tak aby osoby do tego upoważnione mogły dokonywać stosownych wpisów. Musi on być jednak odpowiednio przechowywany, aby nie uległ zniszczeniu czy też kradzieży, za co odpowiedzialny jest kierownik robót budowlanych.

Dokument urzędowy

Co bardzo istotne, dziennik budowy właściwie prowadzony, posiada moc dokumentu urzędowego. Co to dla nas oznacza? Przede wszystkim to, że posiada on moc dowodową, co jest szczególnie przydatne w przypadku jakichkolwiek procesów sądowych związanych z budową. Wszystkie wpisy, których dokonujemy w dzienniku budowy korzystają z domniemania prawdziwości, dzięki czemu dochodzenie  swoich praw przed sądem może być dużo łatwiejsze.

Na koniec należy podkreślić, iż złożenie takiego dziennika w odpowiednim urządzenie jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu, dlatego nie warto uchylać się od obowiązku jego prowadzenia.